Ενημερωτικές Διαλέξεις για γονείς.

Οι γονείς των μαθητών μας κατευθύνονται ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τη συνέχιση της υποστήριξης του μαθητή στο σπίτι ούτως ώστε να υπάρχει προγραμματισμός και ευθυγράμμιση με την πορεία του μαθητή!