Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Δέσπω Κυρμίτση

Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Βασική σημασία για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει η συγκέντρωση σαφών και οργανωμένων πληροφοριών για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.  Για το σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμη η επεξεργασία και ανάλυση ορισμένης μορφής επαγγελματικής δραστηριότητας, της επαγγελματικής μονογραφίας.

Μια επαγγελματική μονογραφία συντάσσεται μετά από πληροφορίες που συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται ειδικευμένα άτομα, γνωστά ως αναλυτές εργασίας. Η επαγγελματική μονογραφία είναι ένα κείμενο μερικών σελίδων, σε μορφή φυλλαδίου ή εντύπου, που περιέχει τις απαραίτητες επαγγελματικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές κλπ. πληροφορίες σχετικά με ένα επάγγελμα ή μια μεγάλη οικογένεια συναφών επαγγελμάτων.

Θεματικές ενότητες της επαγγελματικής μονογραφίας

Ορισμός - Περιγραφή επαγγέλματος

 • Τι είναι και με τι ασχολείται

 • Καθήκοντα: Κύρια και επιμέρους

 • Επαγγελματικές ειδικότητες που προκύπτουν (εξειδικεύσεις)

Εκπαίδευση και Κατάρτιση – Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος

 • Σπουδές - βαθμίδα εκπαίδευσης/ κατάρτισης

 • Άλλες προϋποθέσεις (άδεια εξασκήσεως), Επαγγελματικά Δικαιώματα, Νομοθετική Κατοχύρωση

Συνθήκες εργασίας (άσκηση επαγγέλματος)

 • Εργασιακό περιβάλλον

 • Ωράριο – Αποδοχές – Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση – Περίθαλψη

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές

 • Προσωπικά χαρακτηριστικά, ικανότητες και δεξιότητες

Πηγές Πληροφόρησης για το επάγγελμα

 • Ηλεκτρονικές διευθύνσεις με επαγγελματικές μονογραφίες

 • Βιβλιογραφία σχετική με το επάγγελμα ή με σχετικές σπουδές 

 • Φορείς, επαγγελματικές, συνδικαλιστικές, επιστημονικές οργανώσεις/σύλλογοι.

Πηγές πληροφόρησης για τα επαγγέλματα, την αγορά εργασίας και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας

 • Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Γραφεία Διασύνδεσης ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, διάφορων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών 

 • Κέντρα Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού του Υπ. Παιδείας 

 • Ιδιωτικά Κέντρα Συμβουλευτικής –Προσανατολισμού

 • Σελίδες εφημερίδων για την αγορά εργασίας, περιοδικά

 • Οδηγοί επαγγελμάτων, έντυπα και βιβλία

 • Βιβλία, μελέτες και δημοσιεύσεις έγκυρων επιστημόνων του κλάδου

 • Οδηγοί σπουδών των τμημάτων ΑΕΙ & ΤΕΙ 

 • Ημέρες Καριέρας, ημερίδες, ομιλίες που διοργανώνονται για τον σκοπό της επαγγελματικής πληροφόρησης & πληροφόρησης της αγοράς εργασίας

 • Έγκυρες Ηλεκτρονικές πηγές Επαγγελματικής & Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης Δημόσιων Φορέων

 

 

Δέσπω Κυρμίτση, BSc, MA

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού