Συμβουλές για κατ' οίκον εργασία

Άντρεα Φιλίππου

 Συμβουλές για κατ' οίκον εργασία

Η κατ’οίκον εργασία είναι η σύνδεση/ η επικοινωνία σχολείου-σπιτιού

Λόγοι δυσκολιών ολοκλήρωσης κατ’ οίκον εργασίας και αποτελεσματικής μελέτης: 

1. Υπερβολικός όγκος ύλης μαθημάτων/διαγωνισμάτων/απαιτήσεων και έλλειψη χρόνου για διεκπεραίωση των εργασιών.

2. Μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες έχουν ως συνέπεια η μελέτη να αποτελεί ένα δύσκολο και επίπονο έργο.

3. Μειωμένες δεξιότητες μάθησης ή μειωμένες στρατηγικές μελέτης.

4. Άγχος γονέων, οι οποίοι στην προσπάθεια να γίνουν παιδαγωγοί έρχονται σε σύγκρουση με το παιδί και προκαλούν πίεση.

5. Μειωμένα κίνητρα και αρνητική στάση για μάθηση

Συμβουλές για κατ΄οίκον εργασία:

⦁ Ενδιαφέρον για τη σχολική εργασία του παιδιού. Έρευνες αναφέρουν ότι, το ενδιαφέρον των γονιών έχει θετική σχέση με τη σχολική επίδοση και τη θετική στάση του παιδιού απέναντι στην κατ΄ οίκον εργασία. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΧΙ ΠΙΕΣΗ.

⦁ Προώθηση της αξίας της μελέτης στην καθημερινή ζωή. Πού θα χρησιμοποιήσει τη γνώση; Γιατί χρειάζεται να μάθει;

⦁ Οργάνωση της κατ’ οίκον εργασίας μαζί με το παιδί, σε μια οικογενειακή συνάντηση, ώστε να εξασφαλίσετε την αποδοχή και εμπλοκή του στην όλη διαδικασία.

⦁ Καθημερινό, σταθερό και ισορροπημένο πρόγραμμα:  κατ’ οίκον εργασία, φαγητό, ξεκούραση, παιχνίδι, εξωσχολικές δραστηριότητες.

⦁ Χώρος μελέτης: Να υπάρχει ησυχία, μακριά από θορύβους ή μακριά από ό,τι του αποσπά την προσοχή του (αδέρφια, τηλέφωνα, τηλεόραση, Η/Υ κτλ.). Να υπάρχει καλός φωτισμός. Εξοπλίστε το χώρο με έπιπλα επιλογής του ίδιου του παιδιού και διακοσμήστε σύμφωνα με τα γούστα του. 

⦁ Χρόνος εργασίας: Ξεκινώ νωρίς, εργάζομαι με ξεκούραστο μυαλό, κάνω λίστα μαθημάτων/εργασιών, υπολογισμός χρόνου για την κάθε εργασία. Τυπώστε το πρόγραμμα της ημέρας και τοποθετήστε το στο χώρο μελέτης έτσι ώστε το παιδί να ανατρέχει για να δει ποιες εργασίες πρέπει να ολοκληρώσει ή για ποια μαθήματα πρέπει να προετοιμαστεί. Χρήση χρονόμετρου, αν βοηθά το παιδί. Χρήση μικρών διαλειμμάτων με βάση τις δυνάμεις του κάθε παιδιού και όχι του γονέα. Αποφυγή μεγάλων διαλειμμάτων για τηλεόραση, κινητό, ηλεκτρονικά παιχνίδια, παιχνίδι.

⦁ Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον εργασίας. Μην κάνετε οι ίδιοι την κατ’ οίκον εργασία. Καθοδηγείτε, υποδεικνύετε, βοηθάτε (π.χ. χρήση επεξήγησης οδηγίας, παραδείγματα) μόνο εκεί που χρειάζεται. Μάθετε το παιδί να ανατρέχει από μόνο του σε πηγές (βιβλία, διαδίκτυο κλπ.) για να αποκτήσει γνώσεις και να βρει λύσεις στα προβλήματα. Η εμπλοκή των γονιών σε μεγάλο βαθμό αναπτύσσει εξάρτηση, μειώνει το αίσθημα αυτεπάρκειας και πρωτοβουλίας. Ακόμη, μεταβιβάζει την ευθύνη του διαβάσματος στο γονιό από ότι στο ίδιο το παιδί, δημιουργώντας την αντίληψη ότι εσείς ως γονείς θα κάνετε την κατ΄οίκον αν δεν τα καταφέρει εύκολα. Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να μπορέσει να βιώσει την επιτυχία της εκπλήρωσης των εργασιών του. Προωθήστε την ανεξαρτησία και την αυτονομία στη μαθησιακή διαδικασία.

⦁ Χρήση ποικίλων πηγών μάθησης και μέσων (π.χ. Η/Υ, έντυπα βοηθήματα). Στόχος το παιδί να εργαστεί ανεξάρτητα, να μάθει πώς να μαθαίνει.

⦁ Ανάπτυξη των στρατηγικών μελέτης που είναι πιο αποτελεσματικές για το παιδί (το κάθε παιδί έχει το δικό του μαθησιακό προφίλ), το βοηθούν να κατανοήσει καλύτερα και να συγκρατήσει πληροφορίες, όπως: υπογράμμιση στο βιβλίο με χρωματιστούς μαρκαδόρους, τα κύρια σημεία σε bullet points, περίληψη, λέξεις κλειδιά, ερωτήσεις-απαντήσεις, οπτικά βοηθήματα, οπτικά σχεδιαγράμματα ή χάρτες, αυτοδιόρθωση. 

⦁ Μελέτη για διαγώνισμα: σε συνεργασία με το παιδί, ελέγξτε την ύλη αρκετές ημέρες νωρίτερα, χωρίστε την σε μικρά κομμάτια και με διαφορετικούς τρόπους. Χωρίζοντας την ύλη σε διαχειρίσιμα κομμάτια και ανταμείβοντας το παιδί όταν τελειώνει κάθε κομμάτι, η μελέτη θα γίνει πιο εύκολη και αποτελεσματική.

⦁ Χρήση επιβράβευσης και επαίνου για τη συμπλήρωση των εργασιών και για την προσπάθεια. Δεν προτείνεται η χρήση υλικής επιβράβευσης, γιατί πρέπει να κατανοήσει το παιδί ότι η εν λόγω εργασία αποτελεί υποχρέωσή του. Εντοπίστε, αρχικά, τα θετικά στις εργασίες, και στη συνέχεια αναφέρετε τι και πώς μπορούσε το παιδί να κάνει καλύτερα. Πάντα κλείνετε με θετικό σχόλιο.

⦁ Αποφυγή αρνητικής ανατροφοδότησης, που πιθανόν να μειώσει τα κίνητρα και την αυτοεκτίμηση. Αποφεύγετε τα αρνητικά ή υποτιμητικά σχόλια που απαξιώνουν και προσβάλουν το παιδί και τις πολλές διορθώσεις. Είναι σημαντικό να υπάρχει υπομονή και στήριξη για τα λάθη που μπορεί να κάνει το παιδί. Προωθήστε την αντίληψη ότι μέσα από τα λάθη μαθαίνουμε, μιλώντας με το παιδί για το τι μπορούσε να κάνει καλύτερα. Η χρήση θυμού και τιμωρίας θα οδηγήσει σε αρνητική στάση του παιδιού προς τη μάθηση και στη ματαίωση.

Σημαντικό να θυμόμαστε ότι η κατ’οίκον εργασία είναι μεν σημαντική αλλά όχι το πιο σημαντικό μέρος της ζωής ενός παιδιού. Προσοχή, λοιπόν, να μην επηρεαστούν αρνητικά οι ισορροπίες και οι ενδοοικογενειακές σχέσεις.

 

Άντρεα Φιλίππου

Εγγεγραμένη Σχολική / Εκπαιδευτική Ψυχολόγος