Πληροφόρηση

Δέσπω Κυρμίτση

Πληροφόρηση

Με τον όρο πληροφόρηση εννοούμε τη διαδικασία αναζήτησης, επεξεργασίας και επιλογής του πληροφοριακού υλικού που χρειάζονται οι μαθητές, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πληροφορίες που κατακλύζουν τις σύγχρονες κοινωνίες.

Ο ρόλος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας στον τομέα της πληροφόρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ο σύμβουλος πρέπει να εντοπίσει τις πηγές από τις οποίες είναι δυνατόν να αντληθούν οι πληροφορίες, να τις αξιολογήσει και στη συνέχεια να τις οργανώσει και να παρέχει το πληροφοριακό υλικό στους εκπαιδευόμενους.

Ενδεικτικές πηγές πληροφόρησης είναι οι πιο κάτω:

1. Εκπαιδευτικές: Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Ενημερωτικά φυλλάδια και Εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας, τομείς και ειδικότητες κατάρτισης των Τεχνικών Σχολών και των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων, εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ.α.

2. Επαγγελματικές: ΑΝΑΔ, Μέσα Ενημέρωσης, ΚΕΠ, ΟΕΒ, επαγγελματική νομοθεσία, το Κέντρο υποστήριξης για την απασχόληση, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, χρήσιμες διευθύνσεις στο Internet, οι αναπτυξιακές εταιρείες, τα Γραφεία Ενημέρωσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης, τοπικές εφημερίδες, μικρές αγγελίες κ.α.

3. Κοινωνικές: Πηγές Νομοθεσίας και κανονισμών, οι πηγές φορέων υγείας κ.α. 

Η παροχή της πληροφόρησης είναι αποτελεσματική μόνο όταν μεταφέρεται στους εκπαιδευόμενους έγκαιρα. Επίσης, η διασύνδεση με διαφόρους φορείς βοηθά στη γρήγορη και συστηματική πληροφόρηση.

Τρόποι αναζήτησης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριών.

Πώς αναζητούμε εκπαιδευτικές πληροφορίες

Καταγραφή πληροφοριών για τις επικρατέστερες επιλογές Σχολών σχετικά με:

i. το πρόγραμμα σπουδών

ii. την ειδίκευση

iii. τις μεταπτυχιακές σπουδές

iv. αναζήτηση πληροφοριών  Ηλεκτρονική διεύ/νση τμήματος

v. επαγγελματικά δικαιώματα Προοπτικές 

vi. Συναντήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με επαγγελματίες (ενημέρωση, συζήτηση,  επεξήγηση αποριών)

Πώς αναζητούμε επαγγελματικές πληροφορίες

i. Κέντρα Συμβουλευτικής Και Προσανατολισμού 

ii. Γραφεία Διασύνδεσης  Πανεπιστημίων

iii. Οργανισμοί Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

iv. ΚΥΣΑΤΣ

v. Συλλόγους επαγγελματιών

 

Δέσπω Κυρμίτση, BSc, MA

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού