Πόσο σημαντική είναι η λήψη ορθής επαγγελματικής απόφασης;

Βελισσάριος Βελισσαρίου

Πόσο σημαντική είναι η λήψη ορθής επαγγελματικής απόφασης;

Η  επιλογή σταδιοδρομίας είναι μια από τις πρώτες και σημαντικές επιλογές που ο κάθε άνθρωπος καλείται να κάνει. Η άσκηση των επαγγελμάτων δε γίνεται αποκλειστικά για την εξασφάλιση εισοδημάτων αλλά αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μας. Η κρισιμότητα της επιλογής αυτής, οδηγεί συχνά σε πολυεπίπεδες δυσκολίες. 

Σήμερα υπάρχουν παράγοντες που καθιστούν δυσκολότερη τη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων σε σχέση με παλιότερα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι αλλαγές της αγοράς εργασίας, η παγκοσμιοποίηση και η τρέχουσα οικονομική κρίση έχουν επιφέρει δυσκολίες αλλά και εναλλακτικές διεξόδους. Όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργεί συγχύσεις και αμφιβολίες στους νέους που καλούνται να αποφασίσουν χωρίς ακόμη να έχουν ξεκάθαρη εικόνα όλων αυτών των παραμέτρων. 

Η έλλειψη κινήτρων, η έλλειψη ετοιμότητας, η αναποφασιστικότητα, οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, η έλλειψη πληροφόρησης είναι κάποιες από τις δυσκολίες των νέων έτσι όπως αυτές αναδύονται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Ο ορθός και έγκαιρος επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να δώσει απαντήσεις σ' όλες τις αμφιβολίες που ταλανίζουν ένα μελλοντικό σπουδαστή/φοιτητή σχετικά με τη λήψη ορθής επαγγελματικής απόφασης. Μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να γίνουν οι σωστές επιλογές από νωρίς.

Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί σημαντικότατη απόφαση στη ζωή του κάθε ατόμου και για να είναι σωστή θα πρέπει να ταυτίζεται με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, την προσωπικότητα αλλά και το σύστημα αξιών του ατόμου. Η εργασία αποτελεί κυρίαρχο κομμάτι στη ζωή μας, καθώς πέραν της βιοποριστικής σημασίας αποτελεί αναγκαία δραστηριότητα για την κοινωνικοποίηση και την ενίσχυση της ψυχικής υγείας. Κάθε άτομο που βιώνει θετικά την εργασία του προσθέτει στην προσωπική του ευχαρίστηση και την ενίσχυση της εικόνας που έχει για τον εαυτό του.

 

Βελισσάριος Βελισσαρίου

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού