Γιατί είναι σημαντική η επίσκεψη σε έναν Σύμβουλο Επαγγελματικού Πρροσανατολισμού;

Βελισσάριος Βελισσαρίου

Γιατί είναι σημαντική η επίσκεψη σε έναν Σύμβουλο Επαγγελματικού Πρροσανατολισμού;

Η ανάγκη για σωστό Επαγγελματικό Προσανατολισμό είναι απαραίτητη σ' όλη τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου γιατί συχνά καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το επαγγελματικό του μέλλον το οποίο επηρεάζει τη ζωή του γενικότερα. Η αρχή λοιπόν πρέπει να γίνει πολύ νωρίς δίπλα σε καταρτισμένους επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να  δώσουν τις σωστές  βάσεις.

Κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με το επαγγελματικό μέλλον καλούνται οι μαθητές μας να πάρουν από πολύ νωρίς και συγκεκριμένα στην Γ’ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου. Σ' αυτή την κρίσιμη ηλικία, το άτομο καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις οι οποίες θα είναι καθοριστικές για το επαγγελματικό αλλά και κατ’ επέκταση το προσωπικό του μέλλον.

Η επιλογή του ενιαίου λυκείου ή τεχνικής εκπαίδευσης, η επιλογή μαθημάτων των θετικών ή θεωρητικών επιστημών, η εκμάθηση ξένων γλωσσών και πολλές άλλες παράμετροι καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται στους μαθητές. Οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών επίσης.  

Η επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αν αντιμετωπιστεί ως κάτι τέτοιο, μπορεί να έχει σοβαρές και μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στη λειτουργικότητα του ατόμου σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Ας μην ξεχνάμε ότι περνάμε το 1/3 της ζωής μας στον χώρο της εργασίας μας, αν όχι και παραπάνω πια στις μέρες μας.

Σε τι βοηθάει ένας Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

  • Συμβάλλει στη σωστή καθοδήγηση για τις επιλογές μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.
  • Παρέχει στον ενδιαφερόμενο εξειδικευμένα τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις ικανότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε ενδιαφερόμενου.
  • Παρέχει συμβουλευτική για σχεδιασμό επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα πλαίσια της σύγχρονης αγοράς εργασίας, όπως οι νέες δεξιότητες, η βελτίωση ευκαιριών εργοδότησης, το βιογραφικό σημείωμα, οι τρόποι αναζήτησης εργασίας, η ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, η ενημέρωση για Ευρωπαϊκές και εθνικές ευκαιρίες.
  • Δίνει ακαδημαϊκές αλλά και οικονομικές πληροφορίες για σπουδές στην Κύπρο ή/και χώρες του εξωτερικού.
  • Βοηθά στη συμπλήρωση αιτήσεων για πρόσβαση σε Δημόσια ή/και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια/Κολλέγια.
  • Επιβλέπει τον υποψήφιο φοιτητή κατά την είσοδό του στο Πανεπιστήμιο αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του πορείας.

Η ανάγκη λοιπόν για σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό και κατ’ επέκταση για ορθή επιλογή επαγγέλματος συνοψίζεται στη φράση του Κομφούκιου «Διάλεξε ένα επάγγελμα που σου αρέσει και δεν θα ξαναχρειαστεί να δουλέψεις στη ζωή σου».

 

Βελισσάριος Βελισσαρίου

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού