Επιλογή ομάδων προσανατολισμού στην Γ' Γυμνασίου

Βελισσάριος Βελισσαρίου

Επιλογή Ομάδων Προσανατολισμού στη Γ’ Γυμνασίου

Λίγο πριν το τέλος του Γυμνασίου (συνήθως μετά τις εορτές των Χριστουγέννων), οι μαθητές καλούνται για πρώτη φορά να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή. Η επιλογή αυτή είναι καθαρά προσωπική και θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από πολλή σκέψη, προβληματισμό, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση καθώς και συμβουλευτικές συνεδρίες με τον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Η απόφαση έχει βαρύνουσα σημασία.

Το Λύκειο και η Τεχνική Σχολή οδηγούν σε ισότιμα απολυτήρια, προσφέροντας τις ίδιες ευκαιρίες ως προς την επιλογή για συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και ως προς την άμεση αναζήτηση εργασίας. Αυτό που διαφοροποιεί τις δύο επιλογές, είναι η καλλιέργεια διαφορετικού τύπου δεξιοτήτων, κάτι το οποίο αντανακλάται και στο διαφορετικό Αναλυτικό τους Πρόγραμμα. 

Το Λύκειο εστιάζει στην καλλιέργεια μιας γενικής μόρφωσης, την οποία συνθέτουν οι έξι κατευθύνσεις σπουδών. 

Η Τεχνική Εκπαίδευση από την άλλη, εστιάζει στην ανάπτυξη της πρακτικής ευφυΐας των μαθητών, την οποία προάγουν οι διάφορες ειδικότητες θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση στη μέθοδο διδασκαλίας, αφού στις Τεχνικές Σχολές τα μαθήματα γίνονται κυρίως σε εργαστήρια με μικρούς αριθμούς μαθητών. 

Με αυτόν τον τρόπο, η διδασκαλία έχει πιο προσωπικό και άμεσο χαρακτήρα και οδηγεί στην αποδοτικότερη απορρόφηση γνώσεων. Οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια, είναι οι παράγοντες που θα τους κατευθύνουν προς τη μία ή την άλλη επιλογή.

Η Α΄ Λυκείου είναι µία τάξη που περιλαμβάνει, κυρίως, μαθήματα κοινού κορμού, τα οποία καλύπτουν 31 περιόδους την εβδομάδα, και έχουν σκοπό να παρέχουν γενική και ολόπλευρη μόρφωση στους µαθητές. Παράλληλα όμως µε το κοινό πρόγραμμα μαθημάτων, το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα εισάγει από την Α΄ Λυκείου την εμβάθυνση σε δύο μαθήματα τα οποία ανήκουν σε µία από τις τέσσερις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού. 

Τα μαθήματα αυτά, διδάσκονται το καθένα κατά δύο περιόδους την εβδομάδα επιπλέον από αυτά του κοινού κορμού και έχουν σκοπό να οδηγήσουν τους μαθητές σε αντίστοιχες κατευθύνσεις σπουδών στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

1η Ομάδα Προσανατολισμού

Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία

Ιστορία

Τα μαθήματα προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 1ης ΟΜΠ είναι τα Αρχαία/Αρχαιογνωσία και η Ιστορία. Η 1η ΟΜΠ οδηγεί στην Κατεύθυνση Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, στην Κατεύθυνση Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και στην Κατεύθυνση Καλών Τεχνών.

2η Ομάδα Προσανατολισμού

Μαθηματικά 

Φυσική

Τα μαθήματα προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 2ης ΟΜΠ είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική. Η 2η ΟΜΠ οδηγεί στην Κατεύθυνση Θετικών Επιστημών-Βιοεπιστημών-Πληροφορικής-Τεχνολογίας και στην Κατεύθυνση Καλών Τεχνών.

3η Ομάδα Προσανατολισμού

Μαθηματικά

Οικονομικά

Τα μαθήματα προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 3ης ΟΜΠ είναι τα Μαθηματικά και τα Οικονομικά. Η 3η ΟΜΠ οδηγεί στην Κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών και στην Κατεύθυνση Καλών Τεχνών.

4η Ομάδα Προσανατολισμού

Οικονομικά 

Αγγλικά

Τα μαθήματα προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 4ης ΟΜΠ είναι τα Οικονομικά και τα Αγγλικά. Η 4η ΟΜΠ οδηγεί στην Κατεύθυνση Υπηρεσιών και στην Κατεύθυνση Καλών Τεχνών.

Στην Α΄ Λυκείου, οι μαθητές εντάσσονται σε τμήματα ανάλογα µε την Ο.Μ.Π., την οποία έχουν επιλέξει από τη Γ΄ Γυμνασίου. Η επιλογή της Ο.Μ.Π. γίνεται στο μέσο περίπου της χρονιάς της Γ΄ Γυμνασίου, προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραµµατισµός και η οργάνωση των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών.

 

Βελισσάριος Βελισσαρίου

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού