Είναι αναγκαία η συνάντηση με ειδικό Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

Βελισσάριος Βελισσαρίου

Είναι αναγκαία η συνάντηση με ειδικό Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού; 

'Ολοι γνωρίζουμε πως η επιλογή των σπουδών αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας. Είναι μια περίοδος της ζωής μας κατά την οποία παίρνονται σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό μπορεί να καθορίσουν τη μετέπειτα ζωή μας. Είναι μια περίοδος που δε χωράνε πειράματα αλλά ορθές αποφάσεις. Και ειδικά στην εποχή μας η οποία χαρακτηρίζεται από πολλές δυσκολίες, τα λάθη πρέπει να περιοριστούν. 

Το ερώτημα «Ποιο επάγγελμα είναι κατάλληλο για μένα;» είναι ένα πολυσύνθετο ερώτηματα το οποίο επηράζεται από πολλούς παράγοντες. Η οικογένεια, οι φίλοι, το κοινωνικό περιβάλλον αλλά και τα ατομικά χαρακτηριστικά του καθενός, αποτελούν κάποιους από αυτούς τους παράγοντες. Υπάρχουν όμως κάποια βήματα που μπορεί ο κάθε υποψηφιος να ακολουθήσει. Αρχικά, θα πρέπει να εντοπιστεί ο τομέας που ενδιαφέρει τον κάθε υποψήφιο. Μέσω της συνεχούς αυτοαξιολόγησης, όλοι μας ανακαλύπτουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας, τις διαθέσιμες ικανότητες και δεξιότητές μας. Ουσιαστικά λοιπόν, σ' αυτό το σημείο ανιχνεόνται οι κλίσεις που έχουμε. Βάσει αυτών των κλίσεων θα πρέπει να καλλιεργηθούν και άλλες συναφείς δεξιότητες. Αν υπάρχει η δυνατότητα, μπορεί να γίνει και πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος που έχει επιλέξει ο υποψήφιος, ώστε να έχει και βιωματική εμπειρία αυτού. 

Η επιλογή του επαγγέλματος θα πρέπει να συνάδει και με τα στοιχεία του χαρακτήρα του καθενός. Αυτά τα στοιχεία και αυτές τις δεξιότητες μπορεί να τις ανιχνεύσει ένας Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις.

Αφού γίνει η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος σπουδών, σειρά έχει η επιλογή του κατάλληλου Πανεπιστημίου το οποίο παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ιδιωτικό ή Δημόσιο; Κύπρος ή εξωτερικό; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο κάθε υποψήφιος φοιτητής. Καταρχάς, πρέπει να γίνει επιλογή της τοποθεσίας του Πανεπιστημίου που τον ενδιαφέρει. Μετά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το μέγεθος του Πανεπιστημίου και οι εγκαταστάσεις, καθώς και το κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του φοιτητή. Οι επιλογές για διαμονή αλλά και τα ύψη των διδάκτρων είναι κάποιες άλλες παράμετροι. Το γενικότερο κόστος ζωής της περιοχής είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας. 

Η έγκαιρη και σωστή προετοιμασία των μαθητών θα ήταν καλό να γίνεται από την ηλικία των 14 ετών και άνω, ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε απώλεια χρόνου και χρημάτων. 

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή κλάδου σπουδών. Επίσης, παρέχει ενημέρωση για τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα που προαπαιτούνται για εισδοχή στα Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού. 

Στο τέλος γίνεται η προετοιμασία της αίτησης του υποψήφιου φοιτητή για απαλλαγή από το άγχος και την αβεβαιότητα σχετικά με τη σωστή διεκπεραίωση της αίτησής του. 

Συμπερασματικά λοιπόν, η επίσκεψη σε ειδικό Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι αναγκαία για να μπορέσει κανείς να λάβει τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον του!!!

 

Βελισσάριος Βελισσαρίου

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού