Η αναγκαιότητα χρήσης Ψυχομετρικών Εργαλείων

Βελισσάριος Βελισσαρίου

Η αναγκαιότητα χρήσης Ψυχομετρικών Εργαλείων

(Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια συμβουλευτική διαδικασία που σε ορισμένες  περιστάσεις απαιτεί  χρήση ψυχομετρικών εργαλείων. Τα ψυχομετρικά εργαλεία, γνωστά και ως «Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού», στόχο έχουν να βοηθήσουν τον υποψήφιο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του και να επιλέξει την κατάλληλη για εκείνον σπουδαστική και μετέπειτα, επαγγελματική κατεύθυνση.

Τα εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) που χρησιμοποιούνται, στοχεύουν στη διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και των ικανοτήτων. Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, το άτομο ενισχύει την αυτογνωσία του και είναι σε θέση να λάβει περισσότερο συνειδητές αποφάσεις σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον. Οι πληροφορίες που ανάγονται, αποτελούν ένα σημαντικό οδηγό στη συμβουλευτική διαδικασία τόσο για τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού όσο και για τον ενδιαφερόμενο.

Τα οφέλη λοιπόν από τη χρήση αυτών των εξειδικευμένων εργαλείων είναι αδιαμφισβήτητα. Τα άτομα που τα  επιλέγουν, διερευνούν σε βάθος τα χαρακτηριστικά του εαυτού τους και τις ικανότητές τους. Η εις βάθος γνώση του εαυτού, σε συνδυασμό με τη γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος, καθιστούν τον ενδιαφερόμενο ικανό να λάβει τις πλέον ορθές αποφάσεις αναφορικά με τη σταδιοδρομία του. H διαδικασία είναι απλή και φιλική προς το χρήστη και αποτελείται από δύο φάσεις.

Στη πρώτη φάση γίνεται η χορήγηση ερωτηματολογίων μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή όπου και δίνονται αναλυτικές οδηγίες. Μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα ερωτηματολόγια όπως μεταξύ άλλων ερωτηματολόγιο προσωπικότητας, ενδιαφερόντων και ικανοτήτων.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την επεξεργασία των απαντήσεων.  Η έκθεση είναι περιεκτική και αρκετά αναλυτική, καθώς περιγράφει εις βάθος τα ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου και καταλήγει σε ενδεικτικές επαγγελματικές κατηγορίες. Τα αποτελέσματα όπως και οι επιλογές συζητούνται και αναλύονται σε προσωπικό ραντεβού του υποψηφίου με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Κλείνοντας, η επιλογή επαγγέλματος και καριέρας, είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής του κάθε ανθρώπου. Καλό θα ήταν ένας μαθητής/φοιτητής/απόφοιτος ο οποίος δεν έχει ξεκάθαρη σκέψη για τη μετέπειτα πορεία και σταδιοδρομία του, όπως αποταθεί σ' έναν καταρτισμένο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και να ζητήσει βοήθεια και καθοδήγηση! Ο Σύμβουλος είναι αυτός που θα κρίνει την αναγκαιότητα ή όχι της διενέργειας ψυχομετρικών εργαλείων ώστε να σχεδιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μέλλον του!

 

Βελισσάριος Βελισσαρίου

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού