Αυτογνωσία

Δέσπω Κυρμίτση

Αυτογνωσία

Σύμφωνα με την εξελιγκτική θεωρία του Donald Super, ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας διαρκεί μια ολόκληρη ζωή.  Ο κάθε άνθρωπος έχει ικανότητες και χαρακτηριστικά που τον οδηγούν να πετύχει σ’ ένα επάγγελμα.  Η διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι διαδικασία σύνθεσης και πραγμάτωσης της αυτοαντίληψης του ατόμου. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή  διαδραματίζουν τα πρότυπα, οι γονείς και οι σημαντικοί ‘άλλοι’ της ζωής ενός ατόμου.  Καθώς το άτομο μεγαλώνει, αρχίζει να προσανατολίζεται σε πιο ρεαλιστικές επιλογές, ενώ τα ενδιαφέροντά του αποκρυσταλλώνονται και δεν αλλάζουν τόσο εύκολα.

Με τον όρο επαγγελματικά ενδιαφέροντα αναφερόμαστε σε καταστάσεις, δραστηριότητες και πράγματα που μας αρέσουν και μας προσφέρουν ευχαρίστηση.  Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα έχουν μια σημαντική επίδραση στις εκπαιδευτικές και τις επαγγελματικές μας επιλογές.  Σταθεροποιούνται αρκετά μετά την ηλικία των 15, ωστόσο μπορούν να αλλάξουν καθώς βιώνουμε νέες εμπειρίες.

Σύμφωνα με τον John Holland υπάρχουν οι εξής έξι τύποι προσωπικότητας: 

  • Πρακτικός

  • Ερευνητικός

  • Κοινωνικός

  • Καλλιτεχνικός

  • Συμβατικός / Οργανωτικός
     
  • Επιχειρηματικός 

Τα άτομα που επιλέγουν να εργαστούν σ’ ένα περιβάλλον παρόμοιο με τον τύπο της προσωπικότητάς τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασιακές αξίες του ατόμου έχουν υψηλή προτεραιότητα στη ζωή του και αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τις επαγγελματικές του επιλογές. Οι επιλογές που συμβαδίζουν με τις αξίες του ατόμου συμβάλλουν ουσιαστικά στην επαγγελματική του ικανοποίηση, αποτελούν αποκρυσταλλωμένες πεποιθήσεις, προτιμήσεις, στάσεις, ιδέες και γνώμες του ατόμου οι οποίες αντιπροσωπεύουν το βαθμό στον οποίο το άτομο θεωρεί την εργασία του αξιόλογη σε σχέση με την έννοια της δύναμης, της αυτονομίας, της δημιουργικότητας, του αλτρουισμού, της γνώσης, της ασφάλειας, της κοινωνικής θέσης, των οικονομικών απολαβών κλπ. 

 

Δέσπω Κυρμίτση, BSc, MA

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού